Cty Luật TNHH An Trí Việt
22/04/2024 11:59 chiều
Công ty Luật TNHH An Trí Việt
Hôm nay: 22/04/2024 11:59 chiều

Dịch vụ giấy phép kinh doanh bán lẻ

dịch-vụ-giấy-phép-kinh-doanh-bán-lẻ

Kinh doanh bán lẻ là một trong những hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng hóa.

Hiện nay các nhà đầu tư rất quan tâm đầu tư kinh doanh mặt hàng bán lẻ vì nó mang lại lợi nhuận cao. Không chỉ các nhà đầu tư trong nước, mà các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam cũng rất quan tâm đến quy trình, thủ tục cấp phép kinh doanh bán lẻ.

Nội dung bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin về giấy phép kinh doanh bán lẻdịch vụ xin giấy phép kinh doanh bán lẻ để Quý khách hàng tham khảo.

Kinh doanh bán lẻ là gì? Giấy phép kinh doanh bán lẻ

Bán lẻ là hoạt động bán hàng hoá cho cá nhân, gia đình và tổ chức khác nhằm mục đích tiêu dùng.

Các hình thức kinh doanh bán lẻ có thể kể đến như: cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, trung tâm thương mại,…

Giấy phép kinh doanh bán lẻ tài liệu pháp lý của cơ quan có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp đã đủ điều kiện để được tiến hành các hoạt động kinh doanh bán lẻ theo quy định của pháp luật.

Đây là giấy phép con phổ biến. Là một trong những điều kiện bắt buộc khi các tổ chức, doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động bán lẻ. Loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý để cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ

 • Luật thương mại năm 2005;
 • Luật đầu tư 2014;
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam;
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thông tư 34/2013/TT-BCT công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài. Thuộc nước, vùng lãnh thổ có tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, phải tuân thủ:

 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên:

 • kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
 • Đáp ứng tiêu chí sau:
  • Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
  • Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
  • Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;
  • Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa giống với Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như: Dầu, mỡ bôi trơn; Gạo, đường; Vật phẩm đã ghi hình; Sách, báo và tạp chí. Phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
 • Đáp ứng tiêu chí sau:
  • Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
  • Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
  • Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;
  • Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
 • Đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn: Xem xét cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau:
  • Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam;
  • Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.

Đối với hàng hóa là Gạo, đường; Vật phẩm đã ghi hình; Sách, báo và tạp chí: Xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.

Quy định về chủ thể xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ

Chủ thể xin cấp giấy phép kinh doanh bán là: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Nhà đầu tư nước ngoài muốn hoạt động bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam. Trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Ngoài ra, ngoại lệ khi không phải xin giấy phép hoạt động kinh doanh bán lẻ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.

Hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ

Hồ sơ xin cấp giấy phép cho hoạt động kinh doanh bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).
 • Bản giải trình có nội dung:
  • Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP;
  • Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh. Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường. Nhu cầu về lao động. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh.
  • Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên. Giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn. Kèm theo tài liệu về tài chính.
  • Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh. Trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Giấy phép kinh doanh bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài do Sở công thương tại Tỉnh – Thành phố trực thuộc TW cấp.

Nội dung giấy phép kinh doanh bán lẻ

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật;
 • Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập;
 • Hàng hóa phân phối;
 • Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
 • Các nội dung khác.

Thời hạn của giấy phép kinh doanh bán lẻ

Thời hạn của Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa trong trường hợp sau là 05 năm.

 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí.

Làm giấy phép kinh doanh bán lẻ nhanh

Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa là một loại giấy tờ phức tạp, nhiều hồ sơ, thủ tục, được quy định chặt chẽ bởi pháp luật. Vì vậy để có giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa nhanh nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian nhất thì Quý Khách nên sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ của một đơn vị chuyên nghiệp như Công ty Luật TNHH Minh Nghĩa.

 Luật Minh Nghĩa cam kết sẽ làm hài lòng mọi khách hàng, chúng tôi là giải pháp hữu hiệu cho Quý Khách hàng muốn xin Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa nhanh chóng, trọn gói, tư vấn miễn phí và nhiều ưu đãi. Đến với dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa của Luật Minh Nghĩa, Quý Khách sẽ được:

– Tư vấn chi tiết cho khách hàng về điều kiện, quy trình thủ tục, nội dung xin giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa để khách hàng cân nhắc, lựa chọn loại hình, phạm vi cung cấp dịch vụ cho phù hợp.

– Giải đáp những thắc mắc, băn khoăn khi khách hàng có vướng mắc hoặc gặp phải khó khăn trong việc xin giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa.

– Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với mức chi phí hợp lý, thời gian nhận được kết quả nhanh hơn dự kiến.

Quy trình dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ

Bước 1: Tiếp nhận thông tin, tư vấn miễn phí cho khách hàng;

Bước 2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ cho Khách hàng;

Bước 3: Nộp hồ sơ;

Bước 4: Theo dõi quá trình xử lí hồ sơ;

Bước 5: Nhận hồ sơ, thông báo và trả kết quả thành công cho Khách hàng.

Đội ngũ Luật sư & chuyên viên tư vấn Luật An Trí Việt

Luật sư Phạm Công Dự
GĐ Công ty
Luật sư Nguyễn Hoàng Việt
Luật sư Hoàng Đình Lợi
(Nguyên Phó Chánh án Tòa án Quân sự Hà Nội)
PGS.TS. Phạm Công Trứ
(Cố vấn pháp luật)
– Nguyên Trưởng ban Nội chính báo Pháp Luật Việt Nam (công tác tại báo Pháp Luật – Bộ Tư pháp)
– Giảng viên Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật Lao động
– Hội viên Hội Luật Gia Việt Nam, Hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam
Hoàng Hương Giang
Chuyên viên tư vấn
Chia sẻ

Đăng ký Dịch vụ giấy phép kinh doanh bán lẻ

Gửi thông tin liên hệ cho Văn phòng Luật sư
Những dịch vụ khác